ลงนามความร่วมมือ
ระหว่าง มจพ. กับ TPQI เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรฯ มจพ.
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผอ.สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ สาขา ICT เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 56 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรฯ มจพ.
สคช. มอบโล่เกียรติคุณแก่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.
โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผอ.สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นผู้รับมอบโล่เกียรติคุณ เมื่อ 28 ก.ค. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 (สามารถเลือกสอบในวันที่ 4 หรือ 12 ก.พ. 60 ได้) นักพัฒนาระบบ 3 (ทดสอบวันที่ 11 ก.พ. 60) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทดสอบฟรี ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cbkmutnb.com ติดต่อสอบถามที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593 , 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ

footสวนลางISO 3