ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.
รับโล่เกียรติคุณ 28 ก.ค. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียม (บางส่วน) ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2. นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 3. เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบ ชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593, 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการออกประกาศนียบัตร เมื่อแล้วเสร็จศูนย์รับรองฯ มจพ. จะแจ้งท่านให้มารับทันที

แนบหลักฐานการสมัครดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (จำเป็นต้องใช้มากที่สุด)

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด (จำเป็นต้องใช้มากที่สุด)

3. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด (จำเป็นต้องใช้มากที่สุด)

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน / ฝึกอบรม / การทดสอบ

จากหน่วยงานอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

*เฉพาะสิทธิ์แรก นักศึกษาแนบสำเนาบัตรนักศึกษาเพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบ

*ศิษย์เก่า จบไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่สมัคร ให้แนบ Transcript เพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

สมัครได้ที่ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

โทร.095-923-4593 , 095-923-4702 ในวันและเวลาราชการ

จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://cbkmutnb.com

Facebook : Facebook.com/cbkmutnb

รถประจำทางธรรมดา : สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 175, 203

รถประจำทางปรับอากาศ ปอ.97 ปอ.203 ปอ.543

MRT สายสีม่วง ลงสถานีวงศ์สว่าง ทางออก 4 รอรถฝั่งบิ๊กซีวงศ์สว่าง

รถตู้สายเซ็นทรัลลาดพร้าว-ท่าน้ำนนท์

 

 footerISO