ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 สมัครได้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสิทธิแรกสำหรับบุคคลทั่วไปชำระค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ (จ่ายก่อนสอบ) 350 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 1 ปี ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม..แต่หลังประกาศผลเฉพาะผู้ที่สอบผ่านเท่านั้น หากประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตร จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกประกาศนียบัตร 100 บาท เข้าบัญชีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593, 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://cbkmutnb.com..ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อที่ http://cbkmutnb.com ..สำหรับท่านที่ได้ชำระเงินค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จ ศูนย์รับรองฯ มจพ. จะแจ้งท่านให้มารับทันที

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมสำหรับ
พุธ, ตุลาคม 18, 2017
  • ไม่มีกิจกรรม footerISO