ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียม (บางส่วน) ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2. นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 3. เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบ ชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593, 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการออกประกาศนียบัตร เมื่อแล้วเสร็จศูนย์รับรองฯ มจพ. จะแจ้งท่านให้มารับทันที

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (CB KMUTNB) เข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ “การสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิตอลคอนเทนต์ ด้วยมาตรฐานอาชีพ” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
        การเสวนาจัดโดยสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้ประกอบการฯ ด้านแอนิเมชัน การเสวนาครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการทำสมรรถนะอาชีพฯ ของสาขาแอนิเมชัน และเกม เพื่อนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและผลักดันให้เกิดมาตรฐานความเป็นวิชาชีพในระดับอาเซียน
        โดยช่วงบ่ายรับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อแนะนำขั้นตอนและวิธีการขอรับการทดสอบสมรรถนะรวมถึงแผนงานเพื่อให้บุคลากรไทยต้องเตรียมตัว รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

View the embedded image gallery online at:
http://cbkmutnb.com/index.php/example-pages#sigProId4404e9890b

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (CB KMUTNB) เข้าเยี่ยมชมและเจรจาการเป็นศูนย์ทดสอบกับผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

View the embedded image gallery online at:
http://cbkmutnb.com/index.php/example-pages#sigProIda14abad9c4

 footerISO