ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรีในการสอบสิทธิ์แรก จ่ายเฉพาะค่าใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 100 บาท (ถ้าสอบผ่าน) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cbkmutnb.com ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593 , 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ..ผู้มีรายชื่อได้รับใบประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อในเวบไซต์ cbkmutnb.com ..สำหรับท่านที่ได้ชำระเงินค่าออกใบประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งมาที่ศูนย์รับรองฯ มจพ. เพื่อแจ้งให้ท่านมารับต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (CB KMUTNB) เข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ “การสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิตอลคอนเทนต์ ด้วยมาตรฐานอาชีพ” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
        การเสวนาจัดโดยสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้ประกอบการฯ ด้านแอนิเมชัน การเสวนาครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการทำสมรรถนะอาชีพฯ ของสาขาแอนิเมชัน และเกม เพื่อนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและผลักดันให้เกิดมาตรฐานความเป็นวิชาชีพในระดับอาเซียน
        โดยช่วงบ่ายรับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อแนะนำขั้นตอนและวิธีการขอรับการทดสอบสมรรถนะรวมถึงแผนงานเพื่อให้บุคลากรไทยต้องเตรียมตัว รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

View the embedded image gallery online at:
http://cbkmutnb.com/index.php/example-pages#sigProId4404e9890b

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (CB KMUTNB) เข้าเยี่ยมชมและเจรจาการเป็นศูนย์ทดสอบกับผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

View the embedded image gallery online at:
http://cbkmutnb.com/index.php/example-pages#sigProIda14abad9c4

 footerISO