ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.
รับโล่เกียรติคุณ 28 ก.ค. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียม (บางส่วน) ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2. นักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าที่จบไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 3. เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบ ชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.095-9234593, 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการออกประกาศนียบัตร เมื่อแล้วเสร็จศูนย์รับรองฯ มจพ. จะแจ้งท่านให้มารับทันที

การจัดสอบสาขาวิชาชีพ ICT ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 - 24 มกราคม 2559

สาขา  อาชีพ สถานะ 
AN แอนิเมชัน นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน ระดับ 3 ประกาศผล
SA ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 ประกาศผล
NW เครือข่ายและความปลอดภัย ช่างสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่าย ระดับ 3,4 ประกาศผล
PM การบริหารโครงการสารสนเทศ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 3,4,5 ประกาศผล
HW ฮาร์ดแวร์ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3,4 ประกาศผล

 

graph6

graph5

 footerISO