ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

การจัดสอบสาขาวิชาชีพ ICT ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 - 5 มีนาคม 2563

 

มจพ.กรุงเทพฯ            
อาชีพ รุ่นที่ สมัคร สอบ ผ่าน         เปอร์เซนต์
AN นักผลิตโครงสร้างตัวละครฯ 3 1-5 176 139 63   45.32%
SA นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 1-26 1159 1047 276   26.36%
PM นักบริหารโครงการสารสนเทศ 3 1-4 141 101 70   69.31%
ME ช่างแมคคาทรอนิกส์ 3 1-7 222 198 83   41.92%
NW ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 1-7 179 167 137   82.04%
IW ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 2 1-2 51 44 13   29.55%
HW ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ 3 1-11 258 216 71   32.87%
SD นักพัฒนาระบบ 3 1-2 72 52 14   26.92%
ICTT ครูฝึกในสถานประกอบการ 1-8 57 43 43   100.00%
PM นักบริหารโครงการสารสนเทศ 4 1 5 5 3   60.00%
NW ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 4 1 3 3 3   100.00%
HW ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ 3 1 21 19 19   100.00%
PM นักบริหารโครงการสารสนเทศ 5 1 9 8 7   85.71%
ELD นักออกแบบเนื้อหา 4 1 32 26 26   100.00%
FS ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร 4 1 14 13 13   100.00%
             
มจพ.ปราจีนฯ            
อาชีพ รุ่นที่ สมัคร สอบ ผ่าน             เปอร์เซนต์
SA นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 3 1-2 46 40 16   40.00%
SD นักพัฒนาระบบ 3 1-2 39 34 16   47.06%
NW ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 3 1-2 45 40 22   55.00%

 footerISO