ลงนามความร่วมมือ มจพ.-TPQI 24 ต.ค. 56 ณ มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

1. ยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร

ณ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา อาคาร 76 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2310

มือถือ 09 5923 4593, 09 5923 4702

2. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่...

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โปรดอย่าลืมระบุ "สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา"

หากไม่ระบุ เอกสารจะถึงล่าช้ามาก

3. ส่งไฟล์ใบสมัครทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.1 สแกนใบสมัคร และหลักฐานการสมัครพร้อมรับรองสำเนา

ความละเอียด 200 dpi.ขึ้นไป ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.2 ดาวน์โหลดใบสมัครแบบเขียนที่ http://cbkmutnb.com

กรอกพร้อมแนบหลักฐาน ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. สมัครออนไลน์กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ที่ tpqi-net.tpqi.go.th พร้อม upload หลักฐานเข้าระบบให้ครบ

หมายเหตุ หลักฐานการสมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 footerISO