ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบในสิทธิ์แรกดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพียงบางส่วนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2. นักเรียน/นักศึกษาและผู้จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบฟรี 3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ต้องชำระค่าออกประกาศนียบัตร 100 บาท (ภายใน 30 วันหลังประกาศผลสอบ) สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร.0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593, 09 5923 4702 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ : cbkmutnb@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครและดูสาขา/อาชีพที่เปิดสอบได้ในเว็บไซต์ของศูนย์รับรองฯ มจพ. http://cbkmutnb.com. *ผู้ที่มีรายชื่อได้รับประกาศนียบัตรทุกสาขา/อาชีพ โปรดติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์รับรองฯ มจพ.ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น.) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cbkmutnb.com *สำหรับท่านที่ได้ชำระค่าออกประกาศนียบัตรแล้ว ท่านจะยังไม่ได้รับทันที โปรดรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดำเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะแจ้งให้มารับทันที...นโยบายด้านความเป็นกลางของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "เป็นองค์กรที่ให้บริการการประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานระดับสากล ดำเนินงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นกลาง"

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (CB KMUTNB) เข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ “การสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิตอลคอนเทนต์ ด้วยมาตรฐานอาชีพ” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
        การเสวนาจัดโดยสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้ประกอบการฯ ด้านแอนิเมชัน การเสวนาครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการทำสมรรถนะอาชีพฯ ของสาขาแอนิเมชัน และเกม เพื่อนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและผลักดันให้เกิดมาตรฐานความเป็นวิชาชีพในระดับอาเซียน
        โดยช่วงบ่ายรับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อแนะนำขั้นตอนและวิธีการขอรับการทดสอบสมรรถนะรวมถึงแผนงานเพื่อให้บุคลากรไทยต้องเตรียมตัว รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยาย

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (CB KMUTNB) เข้าเยี่ยมชมและเจรจาการเป็นศูนย์ทดสอบกับผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

 footerISO